Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Şiirde Yorum Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
ŞİİRDE YORUM
Şiirde yorum yapıldığı vakit genelde herkes farklı anlamlar çıkarır. Bu yorum farklılığının temel sebebi, şiirin günlük dilin gerçekliğinden sıyrılarak imgesel bir gerçekliğe geçmiş olmasıdır. İmgeleri herkes farklı değerlendirecektir.

Bir şiirin çeşitli zamanlarda farklı kişilerce değişik yorumlanmasının sebepleri şunlardır:
1- İçinde bulunulan psikolojik, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ortam.
2- Şiirde imgelerin kullanılmış olması.
3- Şiirle ilgili yeni verilerin ortaya çıkması.
4- Şiir metninin farklı anlamlar sezdirecek şekilde kurulmuş olması.

Bir şiiri yorumlamaya başlarken şu ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır:
1- Şiirdeki kelimeleri, tamlamaları, sözleri iyice kavramalıyız.
2- Metni yorumlamak amacıyla özümsemeliyiz.
3- Metindeki imgelerin şiirdeki karşılığını iyi tespit etmeliyiz.
4- Şiirin temasını ve yapısını doğru belirlemeliyiz.
5- Metni farklı zaman ve zeminde tekrar okumalı, ilk okuduğumuzdan farklı olan yönleri bulmalıyız.
6- Metnin yazıldığı dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik şartlarını da değerlendirmemize katmalıyız.

Şiirde Yorum Resimleri

Şiirde Yorum Sunumları

Şiirde Yorum Videoları

 • 6
  2 yıl önce

  9. Sınıf TÜRKÇE - Şiir ve Yorum-Metin ve Şair

Şiirde Yorum Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Şiirde Yorum Ek Bilgileri

 • 9
  2 yıl önce

  Yorumlamak, bir yazıyı ya da sözü yorum yaparak açıklamak, o yazı ya da söz üzerinde kendine göre bir yargıya, çıkarıma varmak demektir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere, yorumda en önemli faktör anlamdır. Anlamsa bir sözcükten, bir sözden, bir davranış ya da olgudan anlaşılan şeydir. O hâlde bir şiiri yorumlayabilmek için öncelikle o şiiri anlamak, o şiirde anlatılmak ve hissettirilmek istenenleri kavramak gerekir.
  Şair; coşku, heyecan, hayal ve duyarlıklarını dile getirip düş gücü ile oluşturduğu imgeleri ifade etmek için kelimeleri alışılmış ve alışılmamış bağdaştırmalar yöntemi ile bir araya getirir. Oluşturduğu dize, beyit, bent gibi birimleri önceden belirlenmiş bir nazım biçimine ya da kendi isteğine göre düzenleyerek metnin yapısını meydana getirir. Şiiri yazmayı bitirdiğinde şiirin genel anlam çerçevesini de çizmiş olur. Okuyucuya düşen, şiirde açıkça dile getirilmiş anlamdan hareketle açıkça dile getirilmeyip okuyucunun bilgi, birikim ve sezgisine bırakılmış anlam ve çağrışımları yakalamak, o şiiri belli bir bağlamda anlayıp yorumlamaktır.
  Şairlerin, şiirlerinde kullandıkları sözcüklerin çok önemli bir kısmı günlük dilde de vardır. Bu kelimelerin birçoğunun anlam çerçevesi, şairler bunları kullanmadan önce belirlenmiştir. Şairler, yazdıkları metinlerde çoğunlukla bu tür kelimelere yer verirler. Bu tür kelimelerin kullanılması, yazdıkları şiirlerden herkesin belli bir anlam çıkarmasını, bu şiirleri herkesin belli bir düzeyde anlamasını sağlar. Bu, şiirin ilk bakışta kendini ele veren, herkese açık olan anlamıdır. Çoğu şiirde bunun yanında bir de ilk bakışta kendini ele vermeyen, açıkça ifade edilmeyen bir anlam vardır. Şiiri yorumlayabilmek için şiirde açıkça ifade edilmeyenleri de kavramak ve hissetmek gerekir. Okuyucu, şairin şiire yüklediği anlam ile metnin sezdirdiği farklı anlamları belirler, her iki anlam değeri arasında ilişki kurarsa metni daha rahat yorumlar. Şiirdeki imgeleri fark edemeyen, ahenk unsurlarının şiire kattığı havayı yakalayamayan, kelimelerin çağrışım boyutlarını algılayamayan bir yorum, dar kapsamlı olmaktan öteye geçemez.
  Bir şiir aynı okuyucu tarafından onlarca, yüzlerce defa okunabilir. Herkesin bu biçimde okuduğu, ezberlediği bir veya  birkaç şiir elbette vardır. Bu durum belli bir ölçüde bütün edebî metinler için söz konusudur. Yani bir roman, bir hikaye de birden çok defa okunabilir. Fakat bunların, şiirler kadar çok okunması pek de mümkün değildir. Bunda, şiirin roman ve öyküye göre daha kısa ve belleğe kolayca yerleşebilen bir metin çeşidi olmasının mutlaka bir etkisi vardır. Ancak bu, sınırlı ölçüde bir etkidir. Herhalde bunun en önemli sebebi , şiirin, okuyucunun kültürüne, anlayışına, zevkine, içinde bulunduğu somut koşullara ve psikolojik durumuna göre yeni anlam değerleri kazanmaya çok uygun bir metin türü olmasıdır.
  MEMLEKET İSTERİM

   
  Memleket isterim
  Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
  Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
  Memleket isterim
  Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
  Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
  Memleket isterim
  Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
  Kış günü herkesin evi barkı olsun.
  Memleket isterim
  Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
  Olursa bir şikâyet ölümden olsun.
  Cahit Sıtkı Tarancı
  Bu şiirde şair, içinde yaşayan herkesin mutlu olacağı bir memleket imgesi oluşturmuştur. Öyle ki bu mutluluk sadece insanları değil, doğayı da kapsayacaktır. Şair, bu anlamı pekiştirmek için doğayla ilgili unsurları en olumlu yanlarıyla yansıtan, çağrışım gücü yüksek kelimeler kullanmıştır: Gök, ne bulutludur, ne akşam kızıllığındadır ne de yağmur yüklüdür. Kendi rengindedir. Umut doludur. Ma-vidir. Dal, yeşildir, canlıdır, en güzel hâliyledir, kurumamıştır. Tarlalar sarıdır. Çünkü toprak bereketlidir, ekinler olgunlaşmıştır, mahsul iyidir.
  Şairin düşlediği memlekette insanların hiçbir maddî sorunu yoktur: Orada zengin-fakir farkı ortadan kalkmıştır, herkesin kendi evi vardır. Hiç kimse kışta kıyamette nerede kalacağım endişesi taşımamaktadır. İnsanların hiçbir derdinin, hasret çekmenin bile olmadığı, yaşamanın sevmekle bir tutulduğu bu memlekette, insanlar bir tek şeyden şikâyet edebileceklerdir: Ölüm. Şairin düşlediği bu memlekette ölüm dışında insanların şikâyet edebileceği hiçbir şey yoktur.

 • 6
  2 yıl önce

  Örnek:
  Hayır hayal ile yoktur benim alış verişim;
  İnan ki her ne demişsem, görüp de söylemişim.
  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek:
  Sözün odun gibi olsun, hakikat olsun tek.
  Yukarıdaki şiirden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
  A) Şair, görmediği şeyler hakkında konuşmaz.
  B) Şairin sözleri hayal dünyasının izlerini taşır.
  C) Şair, başkalarının hoşuna gitmese de doğruyu söyler.
  D) Hayaller, gerçekleri çarpıtabilir.
  E) Söylediklerimiz gördüklerimizden farklı şeyler olmamalıdır.

  Yanıt: B


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin